KM, KW, KR, KZ, KMg, CJ, O


Mieszanka paszowa uzupełniająca efekt – 2,5% dla bydła

zawartość składnikó w 1 kg poszczególnych mieszanek:

składniki j.m. KM KMg KW KZ KR CJ O
wit.A jm 599 990 600 000 800 000 599 990 800 000 500 010 450 000
wit.D3 jm 120 000 120 000 120 000 12 000 140 000 140 000 99 999
wit.E jm 900 2 000 4 000 2 000 5 000 1 000 700
Cu mg 600 1 000 1 000 1 000 1 000 700 1 000
Zn mg 3 600 6 000 6 000 6 000 6 000 3 500 5 500
Mn mg 2 800 5 500 5 500 5 000 5 500 3 500 2 500
Co mg 20 20 20 20 30 18 14
J mg 80 80 80 100 50 40
Se mg 20 19 19 20 19 18 16
Mg g 35 200 35 60 35 25 35
Ca g 180 80 154,47 84,58 150 200 229,18
P g 70 40 75 120 75 50 40
Na g 80 70 85 100 85 80 70
Fe mg 1 200 4 000
Aromat g 2 1,3 2 1,3 2 2 2
Kw.cytryn. mg 18 18 18 18 18 18 18
Popiół surowy g 862,78 870,36 914,1 880,54 900,74 925,16 60,67

Żywienie mineralne bydła jest ściśle związane z efektami produkcyjnymi jakie hodowca uzyska od swoich zwierząt. W przypadku krów mlecznych prawidłowo zbilansowana dawka pokarmowa pod względem mineralnym jest niezbędna w celu utrzymania zwierząt w dobrej kondycji przy zachowaniu niezmiennie wysokiej wydajności mlecznej.
Krowy mleczne znaczącą część składników mineralnych znajdujących się w dawce pokarmowej zużywają do produkcji mleka wzbogacając je w te składniki. Dodatkowym odbiorcą składników mineralnych jest płód, którego rozwój jest ściśle związany z dobrym żywieniem krowy – matki.

Skład Mieszanki Paszowej Uzupełniającej EFEKT został tak przygotowany, aby można go było używać w ilości 2,5% do paszy treściowej, oraz dodatkowo jako dodatek do paszy objętościowej spełniając w ten sposób rolę mieszanki mineralno-witaminowej. Mieszanki Paszowe Uzupełniające dla krów EuRolPolu są ściśle dostosowane do ich potrzeb żywieniowych w zależności od tego, w jakim okresie roku lub stanie fizjologicznym się znajdują.

KZ – Mieszanka Paszowa Uzupełniająca dla krów zasuszonych o wyższym udziale fosforu nad wapniem, chroni krowy przed zaleganiem poporodowym,
KW – Mieszanka Paszowa Uzupełniająca dla krów wysoko mlecznych, dzięki swojemu składowi sprzyja podwyższaniu wydajności mlecznej, utrzymuje niski poziom komórek somatycznych w mleku, chroni przed kwasicą dzięki zastosowaniu kwaśnego węglanu sodu, oraz ketozą – pomaga w tym wysoki udział kwasu nikotynowego,
KMg – Mieszanka Paszowa Uzupełniająca dla krów w czasie i tuż przed wiosennymi wypasami, wysoki poziom magnezu chroni krowy przed „tężyczką pastwiskową”,
KM – Mieszanka Paszowa Uzupełniająca dla krów mlecznych o średniej wydajności zaspokaja ich zapotrzebowanie na podstawowe witaminy i minerały.

Teraz również w nowych opakowaniach
(orazek)

Korzyści wynikające ze stosowania Mieszanek Paszowych Uzupełniających EFEKT 2,5%:

 • Prawidłowy rozwój młodych i starszych zwierząt
 • Utrzymanie zwierząt w dobrej kondycji
 • Obniżenie poziomu komórek somatycznych w mleku
 • Dobre wykorzystanie paszy
 • Wysokie wyniki produkcyjne
 • Niskie nakłady pracy podczas przygotowania paszy
 • Poprawa walorów smakowych paszy
 • Poprawa warunków zootechnicznych w oborze

Cechy charakterystyczne Mieszanki Paszowej Uzupełniającej EFEKT 2,5%:

 • specjalizacja grup żywieniowych: KM, KW, KZ, itd.
 • pokrywa pełne zapotrzebowanie na witaminy i minerały
 • zastosowanie substancji smakowo-zapachowej
 • surowce najwyższej jakości
 • obecność kwaśnego węglanu sodu – KW
 • fosforan w postaci fosforanu jedno wapniowego
 • atrakcyjna cena

Dawkowanie:
W mieszankach treściwych jako 2,5% dodatek Mieszanki Paszowej Uzupełniającej EFEKT dla bydła,
Dodatkowo jako tak zwaną „posypkę” do paszy objętościowej w ilości:

 • KM dla krów mlecznych 100 -150 gramów na sztukę dziennie
 • KW dla krów wysoko mlecznych 150 – 250 gramów na sztukę dziennie
 • KZ dla krów zasuszonych 100 –200 gramów na sztukę dziennie
 • KMg dla krów w czasie i tuż przed wiosennymi wypasami 100 –200 gramów na sztukę dziennie
 • CJ dla cieląt i jałówek 50 –100 gramów na sztukę dziennie
 • O dla opasów 50 –150 gramów na sztukę dziennie
 • KR mieszanka dla krów mlecznych (krowa rozród)

Zalecamy podział dziennej dawki Mieszanki Paszowej Uzupełniającej na dwie części w dwóch odpasach. Jedyna łyżka stołowa zawiera około 20 gramów Mieszanki Paszowej Uzupełniającej EFEKT.

EuRolPol – niezmiennie wysoka jakość !